De familie van Evert Vunderink, erelid van de vereniging, heeft een wisselbeker, de "Vunderinker" beschikbaar gesteld. Deze beker wordt sinds 1988 door het bestuur jaarlijks toegekend aan een lid dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

© 2018-2020 ABEC. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Laatste wijziging: 14-10-2020