top of page

De familie van Evert Vunderink, erelid van de vereniging, heeft een wisselbeker, de "Vunderinker" beschikbaar gesteld. Deze beker wordt sinds 1988 door het bestuur jaarlijks toegekend aan een lid dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

vunderinker_2.jpg
bottom of page