top of page

Hier leest u meer informatie over ABEC

Clubavonden
ABEC speelt in het Apeldoorns Biljart Centrum (ABC), dat – behalve op zondag – op alle avonden van de week geopend is. Openeningstijden

Op de dinsdag- en vrijdagavond zijn enkele tafels van augustus t/m april gereserveerd voor het spelen van competitiewedstrijden. Op dinsdag wordt in het algemeen competitie gespeeld op 1 of 2 kleine tafels en op vrijdag op de 2 grote tafels. Het gebruik van de tafels vindt – zo nodig - plaats volgens een afschrijfsysteem.

Op zaterdag moeten alle leden en andere spelers ‘klokgeld’ betalen om te kunnen biljarten.

ABEC kent ook een afdeling biljarten overdag, waarbij de leden op de maandagmiddag vanaf 13.00 uur kunnen spelen, waarbij – eveneens van augustus tot en met april - tafels gereserveerd zijn voor het spelen van competitie met andere verenigingen uit ons district Stedendriehoek.


Contributie
ABEC kent diverse soorten lidmaatschap, waarvoor verschillende bedragen aan contributie betaald worden.

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 60,= per verenigingsjaar, lopend van 1 augustus t/m 31 juli.

Voor dat bedrag kun je in principe – behalve de zaterdagavond – elke avond van de week gratis biljarten.

Als je ook competitie wilt (gaan) spelen moet de vereniging daarvoor betalen aan de KNBB en aan het biljartdistrict Stedendriehoek, waardoor de contributie verhoogd wordt naar € 108,=. Als je tevens overdag competitie wilt gaan spelen betaal je € 20,= extra.

De kosten voor het lidmaatschap overdag (maandag) zijn € 36,=.


Competitie
Zoals hierboven al vermeld doet ABEC ook mee met verschillende soorten van competitie, meestal met teams bestaande uit 3 of 4 leden, aangevuld met reserves. Teams van meerdere leden is ook een optie, in dat geval kunnen de leden rouleren tijdens de competitie.
Mocht je belangstelling hebben voor het spelen van (dag) competitie neem dan contact op met onze wedstrijdleider, hij zal dan de mogelijkheden onderzoeken voor het spelen van competitie.


Wedstrijdtenue
Bij officiële wedstrijden van de avondcompetitie is het dragen van het door de vereniging voorgeschreven wedstrijdtenue verplicht. Ons clubtenue bestaat uit een grijs overhemd, te verkrijgen via de secretaris (kosten € 40,=), een nette zwarte pantalon (geen spijkerstof) en zwarte schoenen.

Verplichtingen
Ieder lid heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. Je bent verplicht gehoor te geven aan een oproep van de wedstrijdleider om te assisteren bij arbitrage en/of schrijven bij finales of voorwedstrijden waarvan de vereniging de organisatie in handen heeft. Kun je absoluut niet, dan zorg je zelf voor vervanging (ruilen o.i.d.)

Kandidaat-lid
Elk potentieel nieuw lid kan gedurende een maand - als kandidaat-lid - gebruik maken van de biljarttafels.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. De contributie verplichtingen lopen in ieder geval door tot het einde van de maand van ontvangst. De bondscontributie dient betaald te worden tot het einde van het verenigingsjaar (bijzondere omstandigheden voorbehouden).

bottom of page